Mihaela Constantin

About: Mihaela Constantin

 • Role : Teacher
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

Salutari! 😃

 

English below

Structura legala oficiala care detine drepturi de autor pentru cursurile, atelierele New Paradigm Multi-Dimensional Transformation (NPMDT), continutul manualelor, certificatele emise, este School of Esoteric Sciences, fondata de John Armitage, Doctor in Medicina Homeopatica.

School of Esoteric Sciences este afiliata Asociatiei Britanice de Medicina Complementara (BCMA).
BCMA este o organizatie umbrela care ofera sprijin si reprezentare terapiilor si scolilor afiliate din Marea Britanie si Uniunea Europeana. Fiind o organizatie non-profit, acestia sunt considerati a fi parteneri fiabili si impartiali in orice discutie cu guvernele britanice sau europene cu privire la aspecte legate de medicina complementara, de diverse scoli si membri terapeuti. Apartenenta la School of Esoteric Sciences si apartenenta individuala la practicienii New Paradigm MDT® prezinta publicului larg o declaratie clara a unei calitati demne de incredere.

🌍  https://www.bcma.co.uk/npmdt

 

Cursurile la care am participat au fost acestea:

 

Ca Profesor 13D si Profesor Basic Master, cursurile pe care le pot facilita sunt urmatoarele:

 

Orice auzi, orice citesti, indiferent ca este spus de o autoritate sau de o persoana pe care o admiri, nu lua de-a gata nimic. Trece prin discernamantul tau. Asculta-ti intuitia, inima. Observa. Investigheaza. Cerceteaza. Si abia dupa aceea valideaza, sau nu.

 

🌍

 

Sunt recunoscatoare pentru acele descoperiri care pentru mine au fost uimitoare, exercitiile, meditatiile frumoase si puternice de curatare, echilibrare si armonizare, activarile. Simt sa facilitez workshop-urile New Paradigm Multi-Dimensional Transformation oamenilor care doresc sa evolueze, sa-si gaseasca pacea interioara, sa se cunoasca mai clar pe ei insisi, fiind constienti si responsabili de intregul lor potential, conectati cu intuitia lor, redescoperind intelepciunea lor interioara, iubirea fara conditii, amintindu-si modul in care pot verifica autenticitatea diverselor informatii, cum isi pot transforma fricile, iluziile, blocajele, gandurile, emotiile, energiile si, prin urmare, realitatea, pentru a fi liberi, pentru a fi cocreatori constienti, respectand toate formele de viata, in armonie si echilibru cu tot ceea ce este.

Cine suntem si cum suntem, au un impact asupra intregii lumi. Totul este interconectat.

 

🌍

 

Traim vremuri de schimbari masive. Nu este doar schimbare in structurile societatlor noastre, ci si schimbare in constiinta noastra. Traim pentru Iubire, pentru a aduce acea Iubire in viata noastra. Cu totii suntem Iubire. Multi au uitat acest lucru si si-au dat puterea energiei fricii. Nu da puterea ta nimanui sau catre nimic!

A fi in Iubire inseamna a fi Liber. Cea mai importanta provocare in integrarea acestei Iubiri este sa ne Iubim pe noi insine. Acum este momentul sa ne trezim pentru sinele noastre multidimensionale si sa devenim intregi. Intregirea Este Iubire.

 

Ce este Noua Paradigma?

 • Paradigma este un cuvant care se refera la structura conceptelor, ideilor, credintelor, convingerilor care determina modul in care percepem viata.
 • Esenta Noii Paradigme este Iubire, Compasiune, Respect, Armonie, Echilibru, Bucurie, Libertatea de a sti cine suntem cu adevarat si de a pasi in puterea noastra interioara, de a pasi in maiestria noastra de cocreatori constienti si responsabili, stiind ca totul este interconectat. Aceasta se refera la eliberarea blocajelor pe care le avem si care nu ne sunt utile in a progresa, a evolua.

 

Ce este MDT (Transformarea Multi-Dimensionala)? 

 • Noua Paradigma MDT este un sistem de energii de inalta frecventa care activeaza si accelereaza evolutia personala.
 • Asa cum un curcubeu este un intreg cu diferite benzi de culoare, la fel si realitatea este un intreg format din diferite benzi de vibratie, frecventa. Aceste benzi de frecventa, vibratie, cu propria lor personalitate sau identitate, au fost numite dimensiuni. A treia dimensiune (3D) este cunoscuta pentru timp, spatiu, directie si alte elemente recognoscibile. Asadar, fiecare dimensiune are propria sa personalitate si identitate, propriile sale caracteristici.
 • Noi suntem fiinte multidimensionale, avem corp fizic, corp eteric, corp emotional, corp mental si alte corpuri subtile care pot fi detectate stiintific cu diverse aparate sau percepute prin clarviziune, clarcunoastere. Ceea ce se manifesta in corpul fizic ca si boala, afectiune sau ca blocaj intr-un domeniu al vietii, este rezultatul unui dezechilibru din corpurile energetice, subtile.
 • Motivul pentru care se foloseste cuvantul „transformare” in loc de „vindecare” se datoreaza faptului ca sistemul este orientat spre crestere si transformare personala interioara. In primii ani, gandirea era ca acest sistem le oferea celor care primesc activari si energii, capacitatea de a facilita vindecarea in ceilalti si in ei insisi. Aceasta este inca o gandire corecta, insa am ajuns sa ne dam seama ca acesta este mai degraba un efect secundar al transformarii personale a unei fiinte. Cel mai mare si cel mai important efect este impactul transformational asupra constiintei si experientei vietii fiecarui individ.
 • Transformarea implica toate nivelurile Fiintei noastre. Avem multe corpuri, corpuri fizice, eterice, emotionale, mentale si alte corpuri mai subtile, spirituale. Fiecare dintre acestea este de o frecventa, vibratie mai mare decat cea anterioara, cel fizic fiind de cea mai densa/cea mai scazuta frecventa, vibratie. Daca apar dezechilibre in corpurile noastre inalt vibrationale, acelea se vor indreapta dupa aceea spre corpul fizic unde se manifesta afectiunile, bolile, blocajele. Energiile Noii Paradigme ne pot asista sa ne readucem in echilibru pe toate nivelurile vibrationale ale Fiintei noastre și aspectele dimensionale. Daca suntem capabili sa eliberam un anumit dezechilibru la nivelul corpului mental sau emotional al corpului, ne-am scutit de durerea si inconvenientul (si posibila mortalitate) bolii fizice.
 • Transformarea vine in timp ce readucem sistemele noastre energetice in armonie si echilibru. Toata vindecarea este auto-vindecare. O persoana poate facilita vindecarea altcuiva, aducand anumite energii si inconjurandu-le cu aceste energii de frecvente inalte sau directionandu-le in corp, dar numai persoana poate accepta energiile si decide sa elibereze vechile tipare de comportament care au dus la dezechilibru in primul rand. Nu exista „vindecatori”, ci doar facilitatori de vindecare. Toata vindecarea este in cele din urma autovindecare.

Mai multe intrebari si raspunsuri, puteti afla aici:
🌍 www.new-paradigm-mdt.org/faqs

Despre Proiectele New Paradigm Multi-Dimensional Transformation, School of Esoteric Sciences:

🌍  www.new-paradigm-mdt.org/category/projects
🌍  www.new-paradigm-mdt.org/congo/

 

Tara in care locuiesc si orasul de activitate: Romania, Bucuresti (si, de asemenea, alte orase)

Pot facilita worksop-uri si sesiuni holistice individuale în limbile: romana si engleza

Adresa de e-mail: mihaelaeu@protonmail.com

Profilul facebook: www.facebook.com/1MihaelaConstantin

Pagina facebook: www.facebook.com/EvolutiaIntreguluiPotentialArmonie

Instagram: www.instagram.com/evolutia_intregului_potential

MeWe: https://mewe.com/i/mihaelaconstantin1

Telegram: https://t.me/MihaelaConstantin

 

In loc sa va treziti dimineata si sa subscrieti la iluzia colectiva a fricii si controlului, treziti-va dimineata si creati o realitate a iubirii pure fara conditii, compasiune, respect, intelepciune, adevar, armonie, libertate, echilibru, bucurie. Daca schimb modul în care vad lucrurile, lucrurile incep sa se schimbe, caci noi suntem panza, picturile si artistul.

 

🌍 💜  😃

 

 

 

 

Hello! 😃

 

The School of Esoteric Sciences is the official legal structure which holds the copyrights for the New Paradigm MDT courses and other workshops given, for determining the content thereof, issues the certificates and keeps records of all certificates issued.

The School of Esoteric Sciences is affiliated with the British Complementary Medicine Association (BCMA). The BCMA is an umbrella organization that gives support and representation to the affiliated therapies and schools within the UK and the European Union. Being a non-profit organization they are perceived to be reliable and impartial partners in any discussion with UK or European governments on issues pertaining to complementary medicine and the various schools and therapy members. choosing for voluntary self regulation gives the public information on bona fide practitioners and therapy forms. The affiliation of the School of Esoteric Sciences and individual membership of New Paradigm MDT® practitioners presents a clear statement of trustworthy quality to the general public.

🌍   www.bcma.co.uk/npmdt

 

The workshops I have attended were these:

 

As a 13D Teacher and Basic Master Teacher, the workshops which I can facilitate are these:

Whatever you hear, whatever you read, no matter what is said by an authority or a person you admire, do not take anything for granted. Go through your discernment. Listen to your intuition, your heart. Observe. Investigate. Research. And only after that, validate it, or not.

 

🌍

 

I am grateful for those discoveries which were amazing for me, the beautiful and powerful meditations for cleaning, harmony and balance, activations and exercices. I feel to facilitate the workshops New Paradigm Multi-Dimensional Transformation for people who want to evolve, to find their inner peace, to know themselves better, being aware and responsible of their full potential, connected with their intuition, rediscovering their inner wisdom, Love without conditions, remembering how to verify the authenticity of various information, how they can transform their fears, illusions, blockages, thoughts, emotions, energies, and therefore the reality,  to be free, to be conscious cocreators respecting all life forms, in harmony and balance with everything that is.

Who we are and whow we are, have an impact on the whole world. Everything is interconnected.

 

🌍

 

We live in times of massive change. It is not only change in the structures of our societies, but also change in our consciousness. We live to Love, to bring that Love into our lives. We are all Love. Many have forgotten this and given their power away to the energy of fear. Don't give your power away to anybody or anything!

To be in Love is to be Free. The most important challenge in integrating this Love is to Love ourselves. Now is the time to wake up to our multi-dimensional selves and become whole. Wholeness Is Love.

 

 

What is the name New Paradigm?

 • Paradigm is a term referring to the structure of concepts, ideas and beliefs that determine how we see life, society and people.
 • New paradigm is a way of saying we are letting go of old patterns, old ideas, old beliefs and old structures about ourselves and our lives. This is most certainly one of the most important effects that is set in motion with the workshops activating participants with these expanding energies. This exchange can activate a journey of reclaiming your true self while embracing a life of joy, harmony peace and love.
 • New Paradigm MDT is a system of high frequency energies that activate conscious awareness and accelerate personal evolution.

 

What is MDT (Multi-Dimensional Transformation)?

 • As a rainbow is one entirety with different bands of colour, so also reality is an entirety of vibrations with separate bands of vibration within it. These bands of frequency, vibration with each its own personality or identity have been named dimensions. The third dimension is known for time, space, direction and other recognizable elements. So has each dimension its own personality and identity.
 • Transformation involves all levels of our Being. We have many bodies, physical, emotional, mental, and spiritual bodies as well. Each of these are a higher vibration than the last, with the physical being the most dense/lowest vibration. If there appear imbalances in our higher vibrational bodies, after that they will work their way down to the physical body, where dis-ease manifests. The New Paradigm energies can assist in bringing us back to balance on all vibrational levels of our Being and dimensional aspects. If we are able to release some imbalance within the mental or emotional body level, we have saved ourself from the pain and inconvenience (and possible mortality) of physical disease.
 • The reason why the word “transformation” is being used instead of “healing” is because the system is geared toward inner personal growth and transformation. In the initial years the thinking was that this system gave those receiving the activations and energies the capacity to facilitate healing in others and themselves. This is still correct thinking however we have come to realize that this is more a side effect from someones own personal transformation. The biggest and most important effect is the transformational impact on each individuals consciousness and life experience.
 • Transformation comes as we bring our energy systems back into balance. All healing is self-healing. A person can facilitate healing for another by bringing in certain energies and surrounding them with these higher frequencies energies, or directing them into the body, but only the person him- or herself can accept the energies and decide to release the old patterns of behavior that have brought on the imbalance in the first place. There are no “healers”, only healing facilitators. All healing is ultimately self-healing.

You cand find more questions and answers here:

🌍  www.new-paradigm-mdt.org/faqs

About the New Paradigm Multi-Dimensional Transformation, School of Esoteric Sciences Projects:

🌍  www.new-paradigm-mdt.org/category/projects

🌍  www.new-paradigm-mdt.org/congo/

 

The country were I live and city of activity: Romania, Bucharest (and also other cities)

I can facilitate workshops and individual holistic sessions New Paradigm MDT, in the languages: Romanian and English

Email address: mihaelaeu@protonmail.com 

Facebook profile: https://www.facebook.com/1MihaelaConstantin

Facebook page: https://www.facebook.com/EvolutiaIntreguluiPotentialArmonie

Instagram:https://www.instagram.com/evolutia_intregului_potential

MeWe: https://mewe.com/i/mihaelaconstantin1

Telegram: https://t.me/MihaelaConstantin

 

Instead of waking up in the morning and subscribing to the collective illusion of fear and control, wake up in the morning and create a reality of love without conditions, compassion, respect, wisdom, truth, harmony, freedom, balance, joy. If I change the way I see things, things begin to change. For we are the canvas, the paintings, and the artist.

 

🌍 💜  😃